Coaching en Loopbaanontwikkeling

Je bent net aan het werk of je beschikt over een jarenlange ervaring. Je denkt wel eens: “Ik doe het allemaal (nog) wel, maar past het (nog) bij wie ik ben en wat ik werkelijk wil?” Je weet niet altijd hoe je met bepaalde situaties in je werk om kunt gaan. Misschien zit je in een vicieuze cirkel die je moeilijk kunt doorbreken of heb je last van stress of burn-out. Je wilt je eens bezinnen op je loopbaan of situatie en je hebt graag dat er iemand met je meekijkt.

Wanneer is coaching of loopbaanontwikkeling geschikt?

Als hoe je bent, wat je wilt en wat je kunt niet (meer) overeenkomt met je functioneren in je werk en je leven, ontstaan er problemen. Je loopt vast en/of je voelt je gespannen en functioneert niet meer zoals je zou willen.

Wellicht herken je je in de beschrijving van de volgende situaties of ervaringen:

 • Het contact met mijn collega(’s)/leidinggevende(n) verloopt stroef
 • Ik voel me vaak uitgeput en zonder energie, mijn werk zuigt me leeg
 • Er wordt gereorganiseerd, mijn baan staat op de tocht
 • Ik ben zonder baan of wordt (binnenkort) ontslagen
 • Dit is een goed moment om de balans op te maken van wat ik nu werkelijk wil
 • Ik heb het idee dat er steeds meer werk op me afkomt en ik weet niet hoe ik daar mee om moet gaan
 • Ik voel me niet gesteund en gezien in alles wat ik doe
 • Ik overweeg een andere functie te aanvaarden; welke kwaliteiten en capaciteiten heb ik eigenlijk?
 • Ik ga straks met pensioen, hoe geef ik dan zin aan mijn leven?
 • Ik mis voldoening en ik ervaar een leegte. Wil ik dit beroep en dit vak nog wel blijven uitoefenen en zo nee, wat dan?
 • Ik heb mijn studie voltooid, ben op zoek naar een zinvol vervolg (werk, andere studie) en kom hier in mijn eentje niet uit

Doelen

Hoe word je meer jezelf in je werk en hoe krijg je meer werkplezier?

In een coachingstraject ontwikkel je het besef van waar je nu staat in je werk en leven, waar je naar toe wilt en hoe je daarbij je kwaliteiten kunt gebruiken.
Je krijgt meer inzicht hoe je met bepaalde zaken en situaties in je werk omgaat en hoe je daar anders mee om kunt gaan. Jij staat zelf centraal en je ervaringen en situatie vormen het uitgangspunt. Je krijgt besef van je patronen en de werkwijze die je hanteert. Je kunt ontdekken wat je sterke en zwakke kanten zijn en experimenteren met nieuw gedrag. Coaching helpt bij het maken van goede keuzes in je loopbaan of werkrelaties, zodat je nieuwe stappen kunt zetten om je verder te ontplooien. Op deze manier kun je zelf richting geven aan je loopbaan en die als mogelijkheid zien om een (werk)leven met meer werkplezier te creëren.

Doelen kunnen zijn:

 • Ontdekken wie jij bent in je werk, hoe je meer jezelf kunt zijn en wat wel en niet bij jou past
 • Leren omgaan met stress en werkdruk
 • Bewust worden hoe je omgaat met tijd in je werk en in je persoonlijk leven en hier effectief mee leren omgaan
 • Grenzen en beperkingen, kwaliteiten en mogelijkheden leren kennen en inzetten
 • Constructief omgaan met conflicten
 • Werkplezier ontwikkelen en zo beter gaan functioneren
 • Bezinning op je eigen loopbaan en daarin keuzes kunnen maken
 • Luisteren naar eigen innerlijke signalen en deze serieus gaat nemen
 • Weten wat je energie geeft en wat je energie kost

Powered by WordPress & Atahualpa