Relatietherapie en Relatieontwikkeling

Therapie en begeleiding voor je persoonlijke- en professionele relaties

Of we willen of niet, we zijn altijd in relatie met anderen. Dat vraagt dus om relatiebekwaamheid. Maar hoe doe je dat?

Partnerrelaties

 • Zit je relatie vast?
 • Zijn jullie uit elkaar gegroeid?
 • Twijfel je of je nog wel van die ander houdt?
 • Heb je behoefte aan verdieping?
 • Is er een derde in jullie relatie?
 • Ergeren jullie je aan elkaar?
 • Hebben jullie behoefte aan meer intimiteit?
 • Wat bindt jullie nog?
 • Wil je ontdekken hoe jullie weer samen verder kunnen?
 • Wil je een beter ouderschap ontwikkelen?
 • Gaan of zijn jullie uit elkaar en wil je zaken (alsnog) goed afsluiten?

Je hebt problemen of belemmeringen in het contact met elkaar en/of je hebt behoefte aan verdieping. Misschien zijn er irritaties of ruzies of is er sprake van onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen. Er kunnen (kleine) problemen zijn die steeds terugkomen. Soms weet je niet meer hoe je samen verder kunt en ontstaat er een vicieuze cirkel. Op zo’n moment kan relatietherapie ondersteunend zijn om te helpen hier samen weer uit te komen. Het verschil met individuele therapie is dat jullie niet afzonderlijk in therapie gaan, maar dat jullie relatie zoals die op dit moment is of anders gezegd, de wisselwerking tussen jullie beiden in therapie gaat.

Door relatietherapie groeit meestal de tevredenheid en het plezier in elkaar, en hebben jullie beter zicht op hoe je een relatie levend houdt en er verdieping in aanbrengt. Er ontstaat meer harte energie en verbinding, er komt weer ruimte voor houden van.

Relatietherapie is een intensieve, effectieve en meestal kortdurende therapie. Gemiddeld blijken tussen de 6 en 12 sessies voldoende te zijn. Een sessie duurt 75 minuten.

Relatietherapie is een manier om te ontdekken wat je werkelijk voor je partner voelt, wat bij jou hoort en wat bij de ander. Er wordt aandacht besteed aan hoe ieder van jullie de relatie ervaart, wat je van de ander èn van jullie relatie verwacht.

Wanneer partners problemen hebben, is het contact tussen hen verstoord. In relatietherapie richt ik me met name op:

 • hoe jullie met elkaar omgaan
 • wat jullie verschillen en overeenkomsten zijn
 • waar jullie mogelijkheden en beperkingen liggen
 • wat jullie als paar bindt en scheidt
 • hoe jullie elkaar tegemoet kunnen komen zonder jezelf te verliezen
 • hoe en wanneer strijd ontstaat en hoe je daar samen weer uit kunt komen

Werkwijze:

Ik werk vanuit jarenlange ervaring en expertise op een constructieve en creatieve manier. Ik kijk met openheid en mildheid en geef duidelijkheid met aandacht voor het geheel, voor de wisselwerking en voor jullie allebei. Ik sta stil bij wat er goed gaat en je vaak niet meer zo ziet en herkent. Naast ondersteuning bied ik praktische handvatten hoe jullie anders met situaties om kunnen gaan en uit de vicieuze cirkel kunnen komen.

Ook is het mogelijk om in overleg een aanbod op maat te doen. Als voorbeeld: de mogelijkheid bestaat om een paar dagdelen of een weekend te werken.

Relatietherapie voor andere relatievormen:

Ook voor andere relatievormen zoals familie-, gezins- en werkrelaties waarin problemen worden ervaren, is mijn manier van werken geschikt.

 


Powered by WordPress & Atahualpa